Thiên Long Tuyệt Thế - Bang Hội Đại Chiến
TLBB Tuyệt Thế - Anh Hào Hội Tụ
1 2 3 4
BXH Tuyệt Thế
 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
#b#g0f0ff0Tin B Ht C
93
Võ Đang
2
#G#b#e3c33ccBlack Is Fine#70
70
Tiêu Dao
3
#eecc005#Y#bCy Kim Vng
58
Tiêu Dao
4
#eaf0000#Y#bCy Kim M
56
Võ Đang
5
HongDung
48
Tiêu Dao
6
#gf900ff#bTin ng Ht Cn
46
Cái Bang
7
CngAnX
43
Cái Bang
8
#e0000ff#gf00ff0#bTng Giang
41
Tiêu Dao
9
#gffff01#bBng Nhi
37
Nga My
10
Ngc
36
Võ Đang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
--}}
TLBB Private