Thiên Long Tuyệt Thế - Bang Hội Đại Chiến
TLBB Tuyệt Thế - Anh Hào Hội Tụ
1 2 3 4

  Bảng xếp hạng

  Server :
   
  STT Nhân vật Hoạt lực
  1 NgNChn 52585
  2 STrLi 47570
  3 Eliy 44250
  4 Hell 30550
  5 Gi 16970
  6 NghiaPT 16175
  7 BimBim 16065
  8 Thin 16030
  9 BtHi 15440
  10 DyLan 13545
--}}
TLBB Private