Thiên Long Tuyệt Thế - Bang Hội Đại Chiến
TLBB Tuyệt Thế - Anh Hào Hội Tụ
1 2 3 4

  Bảng xếp hạng

  Server :
   
  STT Nhân vật Hoạt lực
  1 BaoKa 240240
  2 #ec0000F#gffff01#bK c TL 236870
  3 mytrinh 143055
  4 Tn 135045
  5 baolinh 117935
  6 baoloan 97980
  7 LoPhtGia 87475
  8 Bi 79855
  9 #G#b#e3c33ccHi Quay Xe#213 71410
  10 Eliy 51425
--}}
TLBB Private