Thiên Long Tuyệt Thế - Bang Hội Đại Chiến
TLBB Tuyệt Thế - Anh Hào Hội Tụ
1 2 3 4
BXH Tuyệt Thế
 
#
Nhân vật
cs
M.P
1
Ngol
80
Nga My
2
Xm
68
Tiêu Dao
3
KiMoChi
40
Thiên Long
4
NgaoCa
37
Võ Đang
5
MuSaFa
37
Thiên Long
6
#G#b#e3c33ccRn H Mang
30
Võ Đang
7
eva
29
Thiên Long
8
#Y#bTuyt Th n Chi
24
Thiên Long
9
Rnеc
23
Tiêu Dao
10
RnN߾c
16
Võ Đang
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.
--}}
TLBB Private