Thiên Long Tuyệt Thế - Bang Hội Đại Chiến
TLBB Tuyệt Thế - Anh Hào Hội Tụ
1 2 3 4

  Bảng xếp hạng

  Server :
   
  STT Nhân vật Hoạt lực
  1 #b#u#ee11cccDn Chi Xm 390780
  2 #cFF0000#bXch X Vc Xi 387480
  3 #b#g0f0ff0Nam Cung Uyn 364025
  4 #-08#cFF0000#b113 290840
  5 иchM 285155
  6 #eee1eee#bNh Nhng Thi 233590
  7 #eee1eee#bNg Ngc T 208610
  8 lc 197680
  9 0 196065
  10 #eecc005#Y#bNguynKK 195880
--}}
TLBB Private